Zemlja za sadnju biljaka

Primena Pešterskog treseta

Pešterski treset je vrlo lakog mehaničkog sastava, proziran je i ima homogenizovanu organsku strukturu granulacije od 1-10mm. U zavisnosti od dubine sa koje je eksploatisan ima boju od svetlobran preko tamnobraon do crne. Pešterski treset je bez nekog karakterističnog mirisa. Sadržaj vlage se kreće oko 41% a varira u zavisnosti od dubine i stadijuma eksploatacije. Suv treset u svojih 100 grama može da apsorbuje i do 500 ml vode u zavisnosti od stepena mineralizacije-što je stepen mineralizacije manji to je veća njegova apsorpciona moć.

Po svom hemijskom sastavu Pešterski treset je slabomineralizovani treset koji sadrži 89% organske materije, 2.41% ukupnog azota, 0.18% ukupnog kalijuma, 0.18% ukupnog fosfora i 8.23% ostalih mikro i makro elemenata.

Pešterski treset ima idealnu Ph vrednost i ona iznosi 4.9. Zbog ove karakteristike ovaj treset je nezamenljiv u biljnoj proizvodnji.

Pešterski treset kao organski oplemenjivač zemljišta ima vrlo široku primenu. 

300,00 RSD
Proizvod je dodat u Vašu korpu
Cena: 300,00 RSD
Molim Vas izaberite: